Tỷ giá ngày 15-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,428-18 17,114-19 16,594-18
 CAD 17,143-26 17,859-27 17,316-26
 JPY 2131 2261 2151
 EUR 26,81356 28,18059 27,08357
 CHF 24,88625 25,92626 25,13825
 GBP 28,99747 30,20849 29,29048
 CNY 3,33611 3,47611 3,37011
 SGD 16,56629 17,25830 16,73329
 THB 6551 7551 7281
 MYR - 5,6587 5,5417
 DKK - 3,7678 3,6318
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3150
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,5840 75,6170
 NOK - 2,615-9 2,510-9
 RUB - 308-2 -
 SEK - 2,696-2 2,588-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-09-2020

1USD = 23,203 -5