Tỷ giá ngày 15-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2100 23,2900 23,2100
 AUD 16,5270 16,8090 16,6270
 CAD 17,6420 17,9960 17,8020
 CHF 23,7690 24,2460 23,9370
 EUR 26,9770 27,2990 27,0580
 GBP 30,1310 30,6140 30,3440
 JPY 2040 2100 2060
 SGD 16,7570 17,0600 16,8750
 THB 6990 7280 6990
 MYR - 5,6510 5,5790
 DKK - 3,7010 3,5890
 HKD 2,9190 2,9840 2,9400
 INR - 3350 3220
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,6120 76,6060
 NOK - 2,8730 2,7860
 RUB - 3780 3400
 SAR - 6,4250 6,1830
 SEK - 2,6290 2,5650

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,370 0 23,410 10

Tỷ giá trung tâm ngày 15-09-2018

1USD = 22,690 -5