Tỷ giá ngày 15-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2700 23,3500 23,2700
 AUD 16,655-106 16,939-108 16,756-107
 CAD 17,59987 17,95289 17,75988
 CHF 23,126-26 23,591-26 23,289-26
 EUR 26,236-160 26,549-162 26,315-160
 GBP 29,291-127 29,760-129 29,498-128
 JPY 205-1 212-1 207-1
 SGD 16,710-30 17,012-31 16,828-31
 THB 6861 7151 6861
 MYR - 5,728-3 5,654-3
 DKK - 3,602-23 3,493-22
 HKD 2,9280 2,9920 2,9480
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,746-26 76,735-25
 NOK - 2,813-19 2,727-19
 RUB - 3917 3507
 SAR - 6,4450 6,2020
 SEK - 2,579-10 2,516-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,590 70 23,600 30

Tỷ giá trung tâm ngày 15-08-2018

1USD = 22,685 -1