Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7000 22,7700 22,7000
 AUD 17,4160 17,6770 17,5210
 CAD 17,5840 17,9740 17,7440
 CHF 23,1940 23,6610 23,3580
 EUR 25,7540 26,0870 25,8310
 GBP 29,0900 29,5570 29,2950
 JPY 1980 2010 2000
 SGD 16,3360 16,6310 16,4510
 THB 6570 6840 6570
 MYR - 5,3350 5,2670
 DKK - 3,5410 3,4330
 HKD 2,8700 2,9330 2,8900
 INR - 3660 3520
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,7890 74,8500
 NOK - 2,7980 2,7130
 RUB - 4220 3790
 SAR - 6,2860 6,0480
 SEK - 2,7560 2,6880

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-07-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,790 -10 22,810 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-07-2017

1USD = 22,445 0