Tỷ giá ngày 15-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7350 22,8050 22,7350
 AUD 16,970-68 17,224-69 17,072-68
 CAD 17,506-30 17,893-31 17,665-30
 CHF 22,459-36 22,911-37 22,617-36
 EUR 26,970-63 27,292-64 27,051-63
 GBP 30,537-2 31,027-2 30,753-2
 JPY 204-1 208-1 207-1
 SGD 16,843-34 17,147-35 16,961-34
 THB 700-1 730-1 700-1
 MYR - 5,80352 5,72952
 DKK - 3,706-8 3,593-8
 HKD 2,8590 2,9220 2,8790
 INR - 349-1 336-1
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,3480 75,3890
 NOK - 2,880-17 2,792-16
 RUB - 4090 3670
 SAR - 6,2950 6,0570
 SEK - 2,670-16 2,605-16

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,810 0 22,825 5

Tỷ giá trung tâm ngày 15-05-2018

1USD = 22,548 -2