Tỷ giá ngày 15-04-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7500 22,8200 22,7500
 AUD 17,5240 17,7870 17,6300
 CAD 17,8070 18,2010 17,9680
 CHF 23,3590 23,8290 23,5240
 EUR 27,8930 28,2540 27,9760
 GBP 32,0600 32,5740 32,2860
 JPY 2080 2130 2100
 SGD 17,1540 17,4640 17,2750
 THB 7160 7460 7160
 MYR - 5,9150 5,8390
 DKK - 3,8320 3,7160
 HKD 2,8610 2,9240 2,8810
 INR - 3620 3480
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,8440 75,8660
 NOK - 2,9770 2,8870
 RUB - 4090 3670
 SAR - 6,2990 6,0610
 SEK - 2,7410 2,6730

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-04-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,780 0 22,795 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 15-04-2018

1USD = 22,492 0