Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7250 22,7950 22,7250
 AUD 17,7051 17,9711 17,8121
 CAD 17,3046 17,6886 17,4616
 CHF 23,753-43 24,230-44 23,920-43
 EUR 27,925-69 28,259-70 28,009-70
 GBP 31,366-77 31,868-78 31,587-77
 JPY 2122 2206 2142
 SGD 17,16420 17,47420 17,28520
 THB 7161 7462 7161
 MYR - 5,850-37 5,775-37
 DKK - 3,836-11 3,720-10
 HKD 2,861-1 2,924-1 2,881-1
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,70535 75,73234
 NOK - 3,01224 2,92023
 RUB - 4441 3991
 SAR - 6,292-1 6,054-1
 SEK - 2,82418 2,75417

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,765 5 22,780 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-03-2018

1USD = 22,440 0