Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5350 22,6050 22,5350
 AUD 16,7400 16,9910 16,8410
 CAD 16,9120 17,2870 17,0650
 CHF 22,0440 22,4870 22,1990
 EUR 23,7800 24,0650 23,8520
 GBP 27,1320 27,5670 27,3230
 JPY 1940 1970 1950
 SGD 15,6170 15,9000 15,7270
 THB 6250 6510 6250
 MYR - 5,0930 5,0280
 DKK - 3,2730 3,1740
 HKD 2,8690 2,9320 2,8890
 INR - 3430 3300
 KRW 180 200 190
 KWD - 76,5420 73,6510
 NOK - 2,6910 2,6090
 RUB - 4230 3460
 SAR - 6,2400 6,0040
 SEK - 2,5550 2,4920

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 15-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 0 22,800 0

Tỷ giá trung tâm ngày 15-01-2017

1USD = 22,161 0