Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,149-43 17,406-43 17,252-43
 CAD 17,559-66 17,948-68 17,718-67
 CHF 22,4937 22,9457 22,6517
 EUR 26,376117 26,692118 26,456117
 GBP 29,426-43 29,898-43 29,634-43
 JPY 1970 2010 1990
 SGD 16,4836 16,7816 16,6006
 THB 6731 7011 6731
 MYR - 5,4557 5,3856
 DKK - 3,62513 3,51413
 HKD 2,8700 2,9330 2,8900
 INR - 360-2 346-2
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,849-77 74,908-74
 NOK - 2,831-2 2,745-2
 RUB - 425-2 381-1
 SAR - 6,2790 6,0420
 SEK - 2,7481 2,6801

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,765 -20 22,780 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 14-11-2017

1USD = 22,466 4