Tỷ giá ngày 14-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,060-10 23,270-10 23,090-10
 AUD 16,205-9 16,881-9 16,368-9
 CAD 17,2134 17,9324 17,3874
 JPY 2120 2240 2150
 EUR 26,546-102 27,900-107 26,814-103
 CHF 24,707-130 25,739-136 24,956-132
 GBP 29,241-233 30,463-242 29,537-235
 CNY 3,3670 3,5080 3,4010
 SGD 16,6330 17,3280 16,8010
 THB 6560 7570 7290
 MYR - 5,65410 5,5379
 DKK - 3,728-16 3,593-16
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3150
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,533-51 75,568-49
 NOK - 2,565-15 2,462-15
 RUB - 3010 -
 SEK - 2,682-2 2,574-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 20 23,220 20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-10-2020

1USD = 23,197 2