Tỷ giá ngày 14-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2700 23,3500 23,2700
 AUD 16,7614 17,0474 16,8634
 CAD 17,51246 17,86347 17,67147
 CHF 23,152-7 23,617-7 23,315-7
 EUR 26,39666 26,71167 26,47566
 GBP 29,41829 29,88930 29,62530
 JPY 206-1 213-1 208-1
 SGD 16,741-6 17,043-6 16,859-6
 THB 6850 7130 6850
 MYR - 5,730-7 5,657-7
 DKK - 3,6259 3,5159
 HKD 2,9281 2,9931 2,9481
 INR - 345-6 332-5
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,77217 76,76116
 NOK - 2,83213 2,74613
 RUB - 3834 3444
 SAR - 6,4451 6,2011
 SEK - 2,58913 2,52612

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,520 20 23,570 40

Tỷ giá trung tâm ngày 14-08-2018

1USD = 22,686 0