Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7000 22,7700 22,7000
 AUD 17,41629 17,67730 17,52129
 CAD 17,58412 17,97413 17,74413
 CHF 23,194-87 23,661-88 23,358-87
 EUR 25,754-25 26,087-25 25,831-25
 GBP 29,09029 29,55730 29,29529
 JPY 198-1 201-1 200-1
 SGD 16,33624 16,63124 16,45124
 THB 6570 6840 6570
 MYR - 5,3351 5,2671
 DKK - 3,541-3 3,433-3
 HKD 2,8700 2,9330 2,8900
 INR - 3660 3520
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,7890 74,8500
 NOK - 2,7983 2,7133
 RUB - 4223 3792
 SAR - 6,2861 6,0481
 SEK - 2,7563 2,6883

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-07-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 10 22,810 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-07-2017

1USD = 22,445 -3