Tỷ giá ngày 14-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,30020 23,42020 23,30020
 AUD 16,009-43 16,386-37 16,105-43
 CAD 17,040-46 17,495-40 17,195-46
 JPY 2061 2151 2081
 EUR 26,03513 26,85524 26,11313
 CHF 22,89977 23,36989 23,06078
 GBP 29,931-91 30,423-79 30,142-91
 SGD 16,845-9 17,157-2 16,964-9
 THB 7231 7541 7231
 MYR - 5,6420 5,568-3
 DKK - 3,5702 3,4601
 HKD 2,9320 2,9992 2,9530
 INR - 343-1 330-1
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,742182 76,699142
 NOK - 2,711-1 2,627-2
 RUB - 3970 3560
 SEK - 2,4565 2,3954

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,355 35 23,370 35

Tỷ giá trung tâm ngày 14-05-2019

1USD = 23,054 7