Tỷ giá ngày 14-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7350 22,8050 22,7350
 AUD 17,03729 17,29330 17,14029
 CAD 17,536-30 17,924-31 17,695-31
 CHF 22,49556 22,94757 22,65457
 EUR 27,03393 27,35694 27,11493
 GBP 30,54092 31,02994 30,75593
 JPY 2051 2091 2081
 SGD 16,87725 17,18226 16,99625
 THB 7021 7311 7021
 MYR - 5,751-54 5,677-53
 DKK - 3,71413 3,60113
 HKD 2,8590 2,9220 2,8790
 INR - 350-1 337-1
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,34878 75,38975
 NOK - 2,8964 2,8084
 RUB - 4090 3670
 SAR - 6,2940 6,0570
 SEK - 2,68710 2,62110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,810 0 22,820 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 14-05-2018

1USD = 22,550 -10