Tỷ giá ngày 14-03-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,22930 16,50630 16,32730
 CAD 17,19471 17,54072 17,35171
 CHF 22,824100 23,283102 22,985100
 EUR 26,08894 26,82197 26,16795
 GBP 30,465468 30,953475 30,680471
 JPY 2020 2100 2040
 SGD 16,93430 17,23931 17,05330
 THB 7190 7490 7190
 MYR - 5,716-7 5,643-7
 DKK - 3,57812 3,46911
 HKD 2,9130 2,9780 2,9340
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,118-26 76,131-25
 NOK - 2,75121 2,66821
 RUB - 3941 3541
 SAR - 6,413-1 6,171-1
 SEK - 2,52719 2,46518

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-03-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 10 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-03-2019

1USD = 22,952 5