Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7250 22,7950 22,7250
 AUD 17,7050 17,9700 17,8120
 CAD 17,2990 17,6820 17,4560
 CHF 23,7960 24,2740 23,9640
 EUR 27,9940 28,3290 28,0780
 GBP 31,4420 31,9460 31,6640
 JPY 2100 2140 2120
 SGD 17,1450 17,4540 17,2650
 THB 7150 7440 7150
 MYR - 5,8870 5,8120
 DKK - 3,8470 3,7300
 HKD 2,8620 2,9250 2,8820
 INR - 3640 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,6700 75,6990
 NOK - 2,9880 2,8970
 RUB - 4440 3980
 SAR - 6,2930 6,0550
 SEK - 2,8060 2,7370

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,760 -10 22,780 0

Tỷ giá trung tâm ngày 14-03-2018

1USD = 22,440 -10