Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,69030 22,76030 22,69030
 AUD 17,27360 17,53260 17,37760
 CAD 17,15888 17,53990 17,31489
 CHF 22,33724 22,78624 22,49524
 EUR 23,97115 24,25815 24,04315
 GBP 28,14785 28,59887 28,34586
 JPY 1971 2011 1991
 SGD 15,82767 16,11368 15,93867
 THB 6373 6633 6373
 MYR - 5,1438 5,0778
 DKK - 3,2992 3,1992
 HKD 2,8875 2,9515 2,9085
 INR - 3521 3391
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,186111 74,270106
 NOK - 2,7599 2,6759
 RUB - 4383 3583
 SAR - 6,28311 6,04610
 SEK - 2,5846 2,5216

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 14-02-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,780 10 22,800 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 14-02-2017

1USD = 22,235 1