Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,675-5 22,745-5 22,675-5
 AUD 17,192-74 17,450-75 17,295-75
 CAD 17,625-28 18,016-28 17,785-28
 CHF 22,486-52 22,938-53 22,644-52
 EUR 26,260-2 26,574-2 26,339-2
 GBP 29,469-43 29,941-43 29,677-43
 JPY 1970 2010 1990
 SGD 16,477-25 16,775-26 16,593-26
 THB 6730 7010 6730
 MYR - 5,449-7 5,379-6
 DKK - 3,6120 3,5020
 HKD 2,869-1 2,933-1 2,890-1
 INR - 361-1 348-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,9260 74,9820
 NOK - 2,833-7 2,747-7
 RUB - 4260 3830
 SAR - 6,2790 6,0420
 SEK - 2,747-1 2,679-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,785 15 22,795 15

Tỷ giá trung tâm ngày 13-11-2017

1USD = 22,462 -3