Tỷ giá ngày 13-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0700 23,2800 23,1000
 AUD 16,214-113 16,891-118 16,377-114
 CAD 17,209-12 17,928-12 17,383-12
 JPY 2130 2240 2150
 EUR 26,648-47 28,007-50 26,917-48
 CHF 24,8373 25,8743 25,0883
 GBP 29,474-5 30,705-5 29,772-5
 CNY 3,367-16 3,508-16 3,401-16
 SGD 16,633-60 17,328-63 16,801-61
 THB 656-3 756-3 729-3
 MYR - 5,644-20 5,528-20
 DKK - 3,744-6 3,608-5
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 328-1 315-1
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,584-26 75,617-25
 NOK - 2,580-13 2,477-13
 RUB - 3011 -
 SEK - 2,684-8 2,577-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-10-2020

1USD = 23,195 2