Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,680-5 22,750-5 22,680-5
 AUD 17,61641 17,88142 17,72341
 CAD 17,951-30 18,348-31 18,114-30
 CHF 22,986-74 23,448-75 23,148-74
 EUR 26,657-150 27,002-138 26,737-150
 GBP 29,882115 30,361117 30,093116
 JPY 2001 2041 2021
 SGD 16,566-11 16,865-11 16,683-11
 THB 6731 7011 6731
 MYR - 5,419-8 5,350-8
 DKK - 3,665-16 3,554-16
 HKD 2,868-1 2,931-1 2,888-1
 INR - 3631 3491
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,978-43 75,032-41
 NOK - 2,9223 2,8333
 RUB - 4381 3941
 SAR - 6,280-1 6,042-1
 SEK - 2,835-28 2,765-28

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-10-2017

1USD = 22,453 0