Tỷ giá ngày 13-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,4260 17,1120 16,5920
 CAD 17,1440 17,8600 17,3170
 JPY 2110 2210 2130
 EUR 26,7380 28,1020 27,0080
 CHF 24,8450 25,8830 25,0960
 GBP 28,9300 30,1380 29,2220
 CNY 3,3240 3,4630 3,3570
 SGD 16,5140 17,2040 16,6810
 THB 6540 7540 7270
 MYR - 5,6270 5,5110
 DKK - 3,7570 3,6210
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3270 3150
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,5840 75,6170
 NOK - 2,6140 2,5100
 RUB - 3090 -
 SEK - 2,7030 2,5950

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-09-2020

1USD = 23,206 3