Tỷ giá ngày 13-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,225-20 23,305-20 23,225-20
 AUD 16,525173 16,807176 16,625174
 CAD 17,62869 17,98370 17,78969
 CHF 23,66048 24,13549 23,82648
 EUR 26,81513 27,13513 26,89613
 GBP 29,99628 30,47728 30,20828
 JPY 2040 2110 2070
 SGD 16,74632 17,04833 16,86432
 THB 6992 7282 6992
 MYR - 5,6491 5,5771
 DKK - 3,6791 3,5671
 HKD 2,922-3 2,986-3 2,942-3
 INR - 3352 3222
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,706-59 76,697-57
 NOK - 2,86220 2,77520
 RUB - 3774 3394
 SAR - 6,431-7 6,188-7
 SEK - 2,62116 2,55715

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 -40 23,420 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 13-09-2018

1USD = 22,695 -3