Tỷ giá ngày 13-05-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,28020 23,40020 23,28020
 AUD 16,051-20 16,423-34 16,148-20
 CAD 17,08673 17,53459 17,24173
 JPY 2061 2140 2081
 EUR 26,02251 26,83129 26,10051
 CHF 22,821151 23,279134 22,982152
 GBP 30,02157 30,50231 30,23357
 SGD 16,854-41 17,158-57 16,973-42
 THB 7220 7530 7220
 MYR - 5,643-10 5,571-5
 DKK - 3,5674 3,4597
 HKD 2,9324 2,9972 2,9534
 INR - 344-2 331-2
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,56051 76,556115
 NOK - 2,7129 2,63011
 RUB - 3970 3560
 SEK - 2,4512 2,3914

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-05-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,320 -5 23,335 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 13-05-2019

1USD = 23,047 -10