Tỷ giá ngày 13-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,3510 16,6290 16,4490
 CAD 17,1080 17,4520 17,2640
 CHF 22,8360 23,2940 22,9970
 EUR 25,9850 26,7140 26,0630
 GBP 29,9560 30,4360 30,1670
 JPY 2010 2080 2030
 SGD 16,8940 17,1990 17,0130
 THB 7150 7450 7150
 MYR - 5,6700 5,5980
 DKK - 3,5630 3,4540
 HKD 2,9160 2,9800 2,9370
 INR - 3470 3340
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1440 76,1560
 NOK - 2,7660 2,6820
 RUB - 4000 3590
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,5330 2,4710

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -5 23,205 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 13-04-2019

1USD = 22,996 5