Tỷ giá ngày 13-03-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,199-9 16,475-9 16,297-9
 CAD 17,12449 17,46850 17,27949
 CHF 22,72454 23,18155 22,88554
 EUR 25,99469 26,72371 26,07269
 GBP 29,997-326 30,478-331 30,209-328
 JPY 2010 2090 2030
 SGD 16,90417 17,20918 17,02318
 THB 7190 7490 7190
 MYR - 5,723-3 5,650-3
 DKK - 3,56610 3,4589
 HKD 2,9130 2,9780 2,9340
 INR - 3461 3331
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1440 76,1560
 NOK - 2,7306 2,6476
 RUB - 3932 3532
 SAR - 6,4141 6,1721
 SEK - 2,5081 2,4471

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-03-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 -15 23,210 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 13-03-2019

1USD = 22,947 -2