Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7250 22,7950 22,7250
 AUD 17,7280 17,9940 17,8350
 CAD 17,4470 17,8340 17,6060
 CHF 23,6950 24,1720 23,8620
 EUR 27,8620 28,1950 27,9450
 GBP 31,2600 31,7610 31,4800
 JPY 2100 2140 2120
 SGD 17,1240 17,4330 17,2440
 THB 7140 7440 7140
 MYR - 5,8690 5,7940
 DKK - 3,8280 3,7120
 HKD 2,8610 2,9250 2,8820
 INR - 3630 3500
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,6000 75,6320
 NOK - 2,9840 2,8930
 RUB - 4450 4000
 SAR - 6,2920 6,0540
 SEK - 2,7960 2,7280

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 -10 22,780 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 13-03-2018

1USD = 22,450 -11