Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6650 22,7350 22,6650
 AUD 17,4400 18,1600 17,5450
 CAD 17,5390 18,3920 17,6980
 CHF 23,6630 24,7630 23,8300
 EUR 27,4020 28,4470 27,4840
 GBP 30,7460 32,0470 30,9620
 JPY 2050 2150 2070
 SGD 16,7430 17,4870 16,8610
 THB 6980 7460 6980
 MYR - 5,8770 5,6560
 DKK - 3,8630 3,6510
 HKD 2,8240 2,9610 2,8440
 INR - 3710 3480
 KRW 190 220 200
 KWD - 79,4470 74,5180
 NOK - 2,9580 2,7950
 RUB - 4420 3870
 SAR - 6,3550 5,9610
 SEK - 2,8930 2,7500

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-02-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,720 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-02-2018

1USD = 22,438 8