Tỷ giá ngày 13-01-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9500 23,1600 22,9800
 AUD 17,461112 18,190117 17,638114
 CAD 17,68851 18,42753 17,86752
 JPY 2151 2261 2171
 EUR 27,450115 28,850121 27,727116
 CHF 25,377120 26,437125 25,634121
 GBP 30,728259 32,012269 31,039261
 CNY 3,4981 3,6451 3,5341
 SGD 17,00175 17,71179 17,17376
 THB 6793 7833 7553
 MYR - 5,76621 5,64721
 DKK - 3,85715 3,71815
 HKD 2,9010 3,0220 2,9300
 INR - 3270 3140
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,9080 75,9290
 NOK - 2,78923 2,67822
 RUB - 3133 -
 SEK - 2,85715 2,74315

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-01-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 -20 23,410 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 13-01-2021

1USD = 23,140 13