Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,7020 17,9680 17,8090
 CAD 17,8560 18,2520 18,0190
 CHF 23,0640 23,5280 23,2270
 EUR 27,3400 27,6670 27,4230
 GBP 30,5650 31,0550 30,7800
 JPY 1990 2050 2010
 SGD 16,9020 17,2070 17,0210
 THB 6960 7250 6960
 MYR - 5,7570 5,6840
 DKK - 3,7560 3,6420
 HKD 2,8610 2,9250 2,8810
 INR - 3700 3560
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,1930 75,2400
 NOK - 2,8960 2,8080
 RUB - 4470 4010
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,8400 2,7700

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,690 0 22,710 0

Tỷ giá trung tâm ngày 13-01-2018

1USD = 22,406 -7