Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,2660 17,5250 17,3700
 CAD 17,6530 18,0440 17,8130
 CHF 22,5380 22,9910 22,6970
 EUR 26,2620 26,5760 26,3410
 GBP 29,5120 29,9850 29,7200
 JPY 1970 2010 1990
 SGD 16,5030 16,8010 16,6190
 THB 6730 7010 6730
 MYR - 5,4550 5,3850
 DKK - 3,6120 3,5020
 HKD 2,8700 2,9340 2,8900
 INR - 3620 3490
 KRW 190 210 200
 KWD - 77,9260 74,9820
 NOK - 2,8400 2,7530
 RUB - 4260 3820
 SAR - 6,2790 6,0420
 SEK - 2,7480 2,6800

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-11-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 0 22,780 5

Tỷ giá trung tâm ngày 12-11-2017

1USD = 22,465 0