Tỷ giá ngày 12-10-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0700 23,2800 23,1000
 AUD 16,32788 17,00892 16,49289
 CAD 17,22165 17,94068 17,39566
 JPY 2121 2231 2151
 EUR 26,69584 28,05788 26,96584
 CHF 24,834133 25,872139 25,085134
 GBP 29,479199 30,710207 29,776201
 CNY 3,3830 3,5250 3,4170
 SGD 16,69336 17,39037 16,86236
 THB 6590 7600 7320
 MYR - 5,66514 5,54813
 DKK - 3,74912 3,61412
 HKD 2,9160 3,0380 2,9460
 INR - 3280 3160
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,61051 75,64249
 NOK - 2,59431 2,49029
 RUB - 3000 -
 SEK - 2,69317 2,58516

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-10-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-10-2020

1USD = 23,193 -5