Tỷ giá ngày 12-10-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3050 23,3850 23,3050
 AUD 16,439115 16,719117 16,538116
 CAD 17,65014 18,00414 17,81014
 CHF 23,273-87 23,741-89 23,437-88
 EUR 26,86888 27,18889 26,94988
 GBP 30,54723 31,03623 30,76323
 JPY 2042 2101 2062
 SGD 16,780101 17,083103 16,899101
 THB 7006 7296 7006
 MYR - 5,6595 5,5875
 DKK - 3,68511 3,57311
 HKD 2,9371 3,0021 2,9581
 INR - 3271 3151
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,98053 76,96151
 NOK - 2,8912 2,8032
 RUB - 3924 3523
 SAR - 6,4541 6,2101
 SEK - 2,63639 2,57138

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-10-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -20 23,440 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 12-10-2018

1USD = 22,721 2