Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6850 22,7550 22,6850
 AUD 17,5750 17,8390 17,6810
 CAD 17,9810 18,3790 18,1440
 CHF 23,0600 23,5240 23,2220
 EUR 26,8070 27,1400 26,8870
 GBP 29,7670 30,2450 29,9770
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,5770 16,8770 16,6940
 THB 6720 7000 6720
 MYR - 5,4260 5,3570
 DKK - 3,6820 3,5700
 HKD 2,8690 2,9330 2,8890
 INR - 3620 3480
 KRW 180 210 190
 KWD - 78,0210 75,0730
 NOK - 2,9190 2,8310
 RUB - 4370 3920
 SAR - 6,2810 6,0440
 SEK - 2,8630 2,7930

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-10-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-10-2017

1USD = 22,453 -6