Tỷ giá ngày 12-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2450 23,3250 23,2450
 AUD 16,352-51 16,630-52 16,451-51
 CAD 17,56083 17,91385 17,71984
 CHF 23,6127 24,0867 23,7787
 EUR 26,802-99 27,122-101 26,883-100
 GBP 29,969-129 30,449-131 30,180-130
 JPY 2050 2110 2070
 SGD 16,714-17 17,016-17 16,832-17
 THB 6960 7260 6960
 MYR - 5,648-9 5,576-9
 DKK - 3,678-14 3,566-14
 HKD 2,9250 2,9890 2,9450
 INR - 332-1 320-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,766-26 76,754-25
 NOK - 2,8416 2,7556
 RUB - 3733 3353
 SAR - 6,4380 6,1950
 SEK - 2,606-10 2,542-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,420 -10 23,440 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 12-09-2018

1USD = 22,698 -5