Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6950 22,7650 22,6950
 AUD 17,6960 17,9610 17,8020
 CAD 17,5720 17,9610 17,7310
 CHF 23,3240 23,7930 23,4890
 EUR 26,5810 26,9120 26,6610
 GBP 29,1690 29,6370 29,3750
 JPY 2060 2090 2080
 SGD 16,4800 16,7770 16,5960
 THB 6700 6980 6700
 MYR - 5,3330 5,2640
 DKK - 3,6540 3,5430
 HKD 2,8650 2,9290 2,8860
 INR - 3680 3540
 KRW 180 200 190
 KWD - 78,1330 75,1810
 NOK - 2,9040 2,8160
 RUB - 4210 3770
 SAR - 6,2840 6,0470
 SEK - 2,8310 2,7610

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-08-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,725 5 22,735 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 12-08-2017

1USD = 22,442 0