Tỷ giá ngày 12-06-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7755 22,8455 22,7755
 AUD 17,17217 17,46418 17,27517
 CAD 17,306-31 17,654-32 17,463-31
 CHF 22,86419 23,32419 23,02619
 EUR 26,705-21 27,024-22 26,785-21
 GBP 30,224-54 30,708-55 30,437-55
 JPY 2030 2090 2050
 SGD 16,89419 17,19919 17,01319
 THB 697-1 726-1 697-1
 MYR - 5,755-5 5,682-4
 DKK - 3,669-4 3,557-3
 HKD 2,8650 2,9291 2,8860
 INR - 3510 3380
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,304-9 75,346-8
 NOK - 2,89314 2,80513
 RUB - 404-2 363-2
 SAR - 6,3061 6,0681
 SEK - 2,67317 2,60716

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-06-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,890 30 22,910 35

Tỷ giá trung tâm ngày 12-06-2018

1USD = 22,575 8