Tỷ giá ngày 12-05-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7350 22,8050 22,7350
 AUD 17,0080 17,2630 17,1110
 CAD 17,5660 17,9550 17,7260
 CHF 22,4390 22,8900 22,5970
 EUR 26,9400 27,2620 27,0210
 GBP 30,4470 30,9350 30,6620
 JPY 2040 2090 2060
 SGD 16,8510 17,1560 16,9700
 THB 7010 7300 7010
 MYR - 5,8050 5,7310
 DKK - 3,7010 3,5880
 HKD 2,8590 2,9220 2,8790
 INR - 3510 3380
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,2700 75,3140
 NOK - 2,8920 2,8040
 RUB - 4100 3680
 SAR - 6,2940 6,0570
 SEK - 2,6770 2,6110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-05-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 -10 22,830 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-05-2018

1USD = 22,560 0