Tỷ giá ngày 12-04-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,351-83 16,629-84 16,449-83
 CAD 17,108-50 17,452-51 17,264-51
 CHF 22,836-7 23,294-7 22,997-7
 EUR 25,98516 26,71417 26,06316
 GBP 29,956-80 30,436-82 30,167-81
 JPY 201-1 208-1 203-1
 SGD 16,894-52 17,199-53 17,013-53
 THB 715-1 745-1 715-1
 MYR - 5,670-15 5,598-15
 DKK - 3,5633 3,4543
 HKD 2,916-2 2,980-2 2,937-2
 INR - 347-1 334-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1440 76,1560
 NOK - 2,766-10 2,682-9
 RUB - 400-1 359-1
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,533-4 2,471-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-04-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,195 5 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-04-2019

1USD = 22,996 5