Tỷ giá ngày 12-04-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7550 22,8250 22,7550
 AUD 17,51236 17,77537 17,61836
 CAD 17,84558 18,24059 18,00759
 CHF 23,476-27 23,948-28 23,642-27
 EUR 28,00332 28,36632 28,08732
 GBP 31,96625 32,47825 32,19125
 JPY 2100 2140 2130
 SGD 17,20714 17,51715 17,32815
 THB 7182 7482 7182
 MYR - 5,927-6 5,851-6
 DKK - 3,8475 3,7305
 HKD 2,8620 2,9250 2,8820
 INR - 362-2 348-2
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,86226 75,88325
 NOK - 2,98616 2,89516
 RUB - 4064 3644
 SAR - 6,3010 6,0630
 SEK - 2,774-6 2,706-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-04-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,780 -10 22,800 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 12-04-2018

1USD = 22,477 0