Tỷ giá ngày 12-03-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1500 23,2500 23,1500
 AUD 16,20987 16,48589 16,30688
 CAD 17,07543 17,41844 17,23044
 CHF 22,670-40 23,126-41 22,830-41
 EUR 25,92567 26,65269 26,00367
 GBP 30,323576 30,809585 30,537580
 JPY 201-1 209-1 203-1
 SGD 16,88630 17,19130 17,00530
 THB 7192 7492 7192
 MYR - 5,72611 5,65311
 DKK - 3,55710 3,44910
 HKD 2,9130 2,9780 2,9340
 INR - 3451 3321
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,1440 76,1560
 NOK - 2,72430 2,64129
 RUB - 3913 3512
 SAR - 6,413-1 6,171-1
 SEK - 2,50815 2,44615

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-03-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,205 0 23,215 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-03-2019

1USD = 22,949 -1