Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7200 22,7900 22,7200
 AUD 17,6990 17,9640 17,8050
 CAD 17,4960 17,8840 17,6550
 CHF 23,6180 24,0930 23,7850
 EUR 27,8050 28,1370 27,8890
 GBP 31,1740 31,6740 31,3940
 JPY 2100 2140 2120
 SGD 17,0960 17,4050 17,2170
 THB 7130 7420 7130
 MYR - 5,8710 5,7960
 DKK - 3,8200 3,7040
 HKD 2,8620 2,9260 2,8830
 INR - 3620 3490
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,6270 75,6570
 NOK - 2,9720 2,8820
 RUB - 4460 4000
 SAR - 6,2920 6,0540
 SEK - 2,7990 2,7300

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-03-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,780 0 22,800 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-03-2018

1USD = 22,461 5