Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,67010 22,74010 22,67010
 AUD 17,58498 17,84899 17,69098
 CAD 17,80457 18,19959 17,96658
 CHF 23,89018 24,37019 24,05818
 EUR 27,70666 28,03867 27,79066
 GBP 31,110-235 31,609-239 31,329-237
 JPY 2061 2101 2081
 SGD 16,929113 17,235115 17,048114
 THB 7044 7334 7044
 MYR - 5,8074 5,7334
 DKK - 3,8098 3,6938
 HKD 2,8621 2,9251 2,8821
 INR - 3661 3531
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,46335 75,49933
 NOK - 2,9089 2,8199
 RUB - 4362 3912
 SAR - 6,2773 6,0403
 SEK - 2,85217 2,78216

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-02-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,720 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-02-2018

1USD = 22,430 -10