Tỷ giá ngày 12-01-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9500 23,1600 22,9800
 AUD 17,34926 18,07327 17,52427
 CAD 17,6372 18,3733 17,8152
 JPY 2140 2250 2160
 EUR 27,335-64 28,729-67 27,611-64
 CHF 25,258-74 26,313-77 25,513-75
 GBP 30,470124 31,743129 30,778125
 CNY 3,4988 3,6448 3,5338
 SGD 16,9257 17,6328 17,0968
 THB 6760 7800 7520
 MYR - 5,745-20 5,626-20
 DKK - 3,842-10 3,703-9
 HKD 2,9011 3,0221 2,9301
 INR - 3261 3141
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,90843 75,92942
 NOK - 2,766-1 2,656-1
 RUB - 3101 -
 SEK - 2,842-6 2,728-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-01-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,400 0 23,430 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 12-01-2021

1USD = 23,140 13