Tỷ giá ngày 12-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,5380 16,8190 16,6370
 CAD 17,3160 17,6640 17,4730
 CHF 23,2720 23,7390 23,4360
 EUR 26,5250 27,2690 26,6050
 GBP 29,2410 29,7090 29,4470
 JPY 2070 2150 2090
 SGD 16,9530 17,2590 17,0720
 THB 7130 7420 7130
 MYR - 5,7040 5,6310
 DKK - 3,6360 3,5260
 HKD 2,9160 2,9810 2,9370
 INR - 3410 3280
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,4140 76,4160
 NOK - 2,7840 2,6990
 RUB - 3850 3460
 SAR - 6,4110 6,1690
 SEK - 2,6430 2,5780

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 0 23,225 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 12-01-2019

1USD = 22,835 5