Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,70222 17,96823 17,80923
 CAD 17,85640 18,25241 18,01940
 CHF 23,064209 23,528214 23,227211
 EUR 27,340419 27,667424 27,423421
 GBP 30,565278 31,055283 30,780280
 JPY 199-1 2051 201-1
 SGD 16,90290 17,20792 17,02191
 THB 6961 7251 6961
 MYR - 5,75727 5,68427
 DKK - 3,75656 3,64255
 HKD 2,8610 2,9250 2,8810
 INR - 3701 3561
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,193130 75,240125
 NOK - 2,89637 2,80835
 RUB - 4474 4014
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,84034 2,77033

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 12-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,690 -10 22,710 0

Tỷ giá trung tâm ngày 12-01-2018

1USD = 22,406 -7