Tỷ giá ngày 11-09-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,4267 17,1127 16,5927
 CAD 17,144-31 17,860-33 17,317-32
 JPY 2110 2210 2130
 EUR 26,73854 28,10257 27,00855
 CHF 24,84560 25,88362 25,09661
 GBP 28,930-423 30,138-440 29,222-427
 CNY 3,324-1 3,463-1 3,357-1
 SGD 16,514-29 17,204-30 16,681-29
 THB 654-1 754-2 727-2
 MYR - 5,627-3 5,511-3
 DKK - 3,7578 3,6218
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 327-1 315-1
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,58426 75,61725
 NOK - 2,614-10 2,510-10
 RUB - 3091 -
 SEK - 2,703-3 2,595-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-09-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 0 23,210 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-09-2020

1USD = 23,206 3