Tỷ giá ngày 11-09-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,245-15 23,325-15 23,245-15
 AUD 16,40330 16,68230 16,50230
 CAD 17,47740 17,82841 17,63541
 CHF 23,605-122 24,079-125 23,771-123
 EUR 26,902171 27,223173 26,983172
 GBP 30,098326 30,580331 30,310328
 JPY 205-1 211-1 207-1
 SGD 16,73140 17,03341 16,84940
 THB 6961 7261 6961
 MYR - 5,657-2 5,585-2
 DKK - 3,69224 3,58023
 HKD 2,925-1 2,989-1 2,945-1
 INR - 334-3 321-3
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,792-8 76,780-8
 NOK - 2,83630 2,74930
 RUB - 370-1 332-1
 SAR - 6,438-3 6,195-3
 SEK - 2,6156 2,5516

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-09-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,430 -40 23,460 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 11-09-2018

1USD = 22,703 9