Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6950 22,7650 22,6950
 AUD 17,696-25 17,961-25 17,802-25
 CAD 17,572-18 17,961-18 17,731-18
 CHF 23,324111 23,793113 23,489112
 EUR 26,581102 26,912103 26,661102
 GBP 29,16934 29,63734 29,37534
 JPY 2062 2092 2082
 SGD 16,48025 16,77726 16,59626
 THB 6700 6980 6700
 MYR - 5,3331 5,2641
 DKK - 3,65415 3,54314
 HKD 2,865-1 2,929-1 2,886-1
 INR - 368-1 354-1
 KRW 180 200 190
 KWD - 78,13326 75,18125
 NOK - 2,9044 2,8164
 RUB - 421-2 377-1
 SAR - 6,2840 6,0470
 SEK - 2,83115 2,76115

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-08-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 -15 22,740 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 11-08-2017

1USD = 22,442 -1