Tỷ giá ngày 11-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7855 21,8455 21,7855
 AUD 15,876-75 16,115-76 15,972-75
 CAD 16,513181 16,879185 16,663182
 JPY 1720 1760 1740
 EUR 23,902191 24,189193 23,974191
 CHF 21,96550 22,31851 22,12051
 GBP 33,669285 34,210290 33,906287
 SGD 15,414-129 15,724-131 15,522-130
 THB 606-3 632-3 606-3
 MYR - 5,553-43 5,482-43
 DKK - 3,27826 3,17925
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 348-1 334-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,18434 70,95633
 NOK - 2,70627 2,62426
 RUB - 3845 3354
 SEK - 2,54125 2,47824

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,880 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 11-08-2015

1USD = 0