Tỷ giá ngày 11-07-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1400 23,2600 23,1400
 AUD 15,9330 16,3020 16,0300
 CAD 17,4620 17,9210 17,6210
 CHF 23,1550 23,7150 23,3180
 EUR 25,9170 26,7760 25,9950
 GBP 28,7270 29,1870 28,9290
 JPY 2080 2160 2100
 SGD 16,9050 17,2100 17,0240
 THB 7430 7740 7430
 MYR - 5,6650 5,5920
 DKK - 3,5580 3,4490
 HKD 2,9250 2,9900 2,9460
 INR - 3520 3390
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,0920 76,1060
 NOK - 2,7530 2,6690
 RUB - 4090 3670
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,4980 2,4360

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 11-07-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 0 23,205 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 11-07-2019

1USD = 23,064 -15